Certyfikacja

Certyfikacja

Rejestracja miodów pitnych jako „Gwarantowana Tradycyjna Specjalność” trwała kilka lat i przebiegała w następujących etapach:

2004 r. – podjęcie wstępnych działań mających na celu przygotowanie wniosku o rejestrację miodów pitnych (weryfikacja na szczeblu krajowym)

09.05.2005 r. – publikacja wniosków o rejestrację miodów pitnych w czterech typach i skróconej specyfikacji tych produktów w Dzienniku Urzędowym nr 5 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

06.09.2005 r. - przekazanie wniosków o rejestrację do Komisji Europejskiej

07-10.11.2007miodytradycyjne.plmiodytradycyjne.plmiodytradycyjne.plmiodytradycyjne.pl r. – publikacja wniosków o rejestrację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (od tego momentu rozpoczął się czas na zgłoszenie ewentualnego veto przez pozostałe państwa członkowskie).

28.07.2008 r. – rejestracja miodów pitnych: półtorak (GTS), dwójniak (GTS), trójniak (GTS), czwórniak (GTS) w Komisji (WE) zgodnie z Rozporządzeniem Nr 729/2008

15.12.2009 r. – Spółdzielnia Pszczelarska APIS w Lublinie jako pierwszy polski producent po pomyślnym zakończeniu kontroli przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych otrzymuje świadectwo jakości potwierdzające zgodność procesu produkcji miodu pitnego trójniak ze specyfikacją, upoważniające do umieszczania na etykiecie produktu wyrażenia „Gwarantowana Tradycyjna Specjalność".

Konsument kupując miód pitny trójniak „Staropolski Tradycyjny” oznaczony wyrażeniem lub logo „Gwarantowana Tradycyjna Specjalność" zyskuje pewność, iż produkt ten został wyprodukowany z zachowaniem tradycyjnej, wieloletniej metody.